Etusivu » Blogi » Kansanmusiikin musiikkilajit

Kansanmusiikin musiikkilajit

  • tehnyt
KANSANMUSIIKIN MUSIIKKILAJIT

Genre tarkoittaa tyylilajia, jota musiikki edustaa. Musiikkilajit jakaantuvat satoihin erilaisiin alalajeihin, joista jokainen löytää varmasti jotakin mielenkiintoista. Kansanmusiikki voidaan jakaa tyyleittäin esimerkiksi käyttötarkoituksen tai siinä käytettävien instrumenttien mukaan. Lisäksi eri maiden kansanmusiikkia voidaan kuvailla maan tai kulttuurin mukaan, jossa se on alun perin tehty. Kaikilla kansoilla on oma musiikkiperintö, joten kansanmusiikista kiinnostuneelle löytyy paljon mielenkiintoista materiaalia Suomesta ja maailmalta.

On tärkeää muistaa, että musiikkilajit kertovat musiikin sisällöstä pääpiirteittäin. Jokainen laulu tai kappale on omanlaisensa taideteos, jossa on jotain yksilöllistä. Musiikkilajien avulla voidaan kuitenkin kuvailla musiikin sisältöä ihmisille, jotta itseään kiinnostavaa musiikkia on helpompi löytää.

Kansanmusiikki kertoo paikallisesta kulttuurista

Kansanmusiikki on ollut perinteisesti iso osa monien kulttuurien identiteettiä. Folkswagen on keskittynyt nimenomaan kansanmusiikkiin, sillä se kiehtoi monipuolisuudellaan. Suomalainen kansanmusiikki on pohjimmiltaan laulumusiikkia, ja instrumenttien määrä on hyvin rajallinen. Tunnetuin instrumentti on tietysti kantele, jota suurin osa suomalaisista on joskus soittanut.

Kansanmusiikkia on monenlaista ja niissä on suuriakin eroja. Musiikkilajit eroavat toisistaan sitä enemmän mitä kauempana kulttuurit ovat maantieteellisesti toisistaan. Laulaminen on yhteistä eri kansojen musiikille, sillä laulamiseen ei tarvita instrumenttia. Kansanmusiikki on usein yksiäänistä laulua, jossa kaikki laulajat laulavat samaa melodiaa. Moniäänisiä sävelmiä löytyy enemmän vasta keskiajan jälkeiseltä ajalta.

Minkälaisia instrumentteja suomalainen kansanmusiikki sisältää?

Kuten edellä mainittiin, suomalaisessa kansanmusiikissa on käytetty perinteisesti hyvin vähän instrumentteja ja se on perustunut pitkälti laulamiselle ja runonlausunnalle. Seuraavanlaisia soittimia on käytetty laulamisen ohella:

  • Kantele on yleisin soitin suomalaisessa kansanmusiikissa
  • Paimensoittimet, kuten pillit ja kielisoittimet
  • Torvet ja huilut

Laulumusiikin tyypillisimmät genret

Genre määrittää sen, minkälaiseen musiikkityyliin yksittäinen kappale kuuluu. Myös suomalaisessa kansanmusiikissa on useita eri alatyylejä, joihin yksittäisiä lauluja voidaan laittaa. Yleisin tyylilaji on runolaulelmat, jotka noudattavat niin sanottua Kalevalan mittaa. Niille on tyypillistä se, että laulaminen tapahtuu kahden tai useamman laulajan vuorolauluna.

Itkuvirret ovat toinen hyvin yleinen genre suomalaisessa kansanmusiikissa. Nämä olivat suosittuja varsinkin Karjalassa, jossa ne olivat yleisiä ortodoksien parissa. Laulajana toimi usein nainen, joka kuvasi itkuvirressä jotain dramaattista tapahtumaa. Itkuvirret pohjautuvat pitkälti improvisointiin, jossa saatetaan käyttää jotain valmista melodiaa tai rakennetta luovasti. Niitä on laulettu usein esimerkiksi hautajaisissa tai vaikkapa häissä.